START |  VERENIGING |  TIJDSCHRIFT  |  GESCHIEDENIS |  WIJ ZOEKEN |  NIEUWS  |  EERTIJDS |  GASTENBOEK |  LINKS 
 
 
 


START
VERENIGING
    BESTUUR
    WERKING
    LEON DEFRAEYEPRIJS
    PUBLICATIES
    ARCHIEF
    LID WORDEN
TIJDSCHRIFT
TE KOOP
GESCHIEDENIS
WIJ ZOEKEN
NIEUWS
EERTIJDS
GASTENBOEK
LINKS
CONTACT

 

 

Beroemde personen uit Deerlijk op Wikipedia

Vrijwilligers gevraagd

 

 


«  SEPTEMBER 2019  »
zo. ma. di. wo. do. vr. za.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
VANDAAG 21/09/2019
 

 

Voorstelling heemkring

De heemkring Dorp en Toren stelt zich met veel enthousiasme tot doel het Deerlijkse verleden in al zijn aspecten te onderzoeken en op een boeiende en wetenschappelijk verantwoorde manier te doen herleven in o.a. het driemaandelijks tijdschrift Derlike dat reeds verschijnt van 1977. Een jaargang loopt van 1 juli tot 30 juni.
We proberen een gevarieerd aanbod van artikels te brengen, in een leesbare stijl geschreven en ruimschoots geïllustreerd, maar met volle aandacht voor de historische werkelijkheid.
Met meer dan 600 abonnees en ongetwijfeld een veelvoud aan lezers op een inwonersaantal van 11.000 mogen we best tevreden zijn.
  • Wij organiseren een jaarlijkse weekendreis met een heemkundig thema, waarbij we het nuttige aan het aangename koppelen.
  • We houden gelegenheidstentoonstellingen en doen geregeld educatieve uitstappen.
  • We werken mee aan de door het Davidsfonds georganiseerde Nacht van de Geschiedenis en ook het Pomphuis van Bossuit kan op onze medewerking rekenen.
  • We begeleiden de bezoekers in ons uitgebreid archief.
    We fotograferen en filmen allerlei gebeurtenissen.
  • Wij werken occasioneel mee met Open Monumentendag, met de heemkringen “De Gaverstreke”, “De Boezingenaar” en “De Roede van Harelbeke” en met het jaarboek “Art De Coene".

Hoe is de heemkring ontstaan?

Begin 1977 namen Freddy Byttebier, Theo Derijcke, Philippe Despriet en wijlen Paul Rogiers het initiatief tot de oprichting van een plaatselijke heemkring. Op 3 maart 1977 werd hij als vzw onder de naam Dorp en Toren boven de doopvont gehouden in café De Vierschaar.
De statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1977 vermelden 17 stichtende leden: Freddy Byttebier, Albert Demeyer, Maria Van Ryckeghem, Rudy Merlin, Christine Nys, Philippe Despriet, Marcel Demeyere, Fabienne Vanderghinste, Ivan Ravelingien, Rita Van Assche, Paul Rogiers, Theophile Derycke, Gilbert Depamelaere, Robertus Castel, Paul Nys, Leon Defraeye en Armand Deknudt.
Leon Defraeye was meteen enthousiast en aanvaardde het erevoorzitterschap. Het deed hem, die jarenlang met de grootste ijver de heemkundige lamp brandende had gehouden, werkelijk deugd te zien dat zijn werk navolging kreeg en niet zou verloren gaan. Zijn leven lang immers had hij zich al ingespannen om alles met betrekking tot eigen haard en heem te verzamelen en te bestuderen. Leon, die nog schepen was geweest, had voor zijn uitgebreid privaat heemkundig archief onderdak gekregen in enkele lokalen boven de raadzaal van het gemeentehuis.

Bij zijn dood op 22 maart, nog geen maand na de oprichting van de heemkring, bleef de prille vereniging wat verweesd achter: wij waren nog niet thuis in zijn omvangrijk, maar niet geïnventariseerd archief en hij had ons nog zoveel kunnen bijbrengen! Gelukkig erkende de gemeentelijke overheid de waarde van de verzameling van Leon Defraeye en werd in overeenkomst met de familie het private archief eigendom van de gemeente. Het kreeg de naam Archief Leon Defraeye - Gemeente Deerlijk of kortweg Archief Leon Defraeye. Op ons verzoek werd het in beheer gegeven aan de heemkring, die het zou inventariseren en verder met zijn eigen archief zou uitbreiden. Na bijna een kwarteeuw in de lokalen boven de raadzaal van het gemeentehuis te zijn ondergebracht diende het archief door de sloop van het gemeentehuis uit te wijken naar de Tulpenlaan 11. Na er enkele jaren te zijn gehuisvest, werd het uiteindelijk ondergebracht in de kelders van het nieuwe gemeentehuis.

Na wat tijdelijke hulp in het kader van een BTK-project werd uiteindelijk Gemma Defraeye, dochter van Leon en goed bekend met het archief van haar vader, door de gemeente aangeworven eerst in het kader van een DAC-project en uiteindelijk als GECO. Deze kracht moest de heemkring wel delen met het René De Clercqgenootschap. Na haar oppensioenstelling werd zij opgevolgd door Mia Vanhoutte, een historica die ook de nieuwe, bescheiden toeristische dienst van de gemeente moest verzorgen. Begin 2002 werd zij waardig opgevolgd door Magda Ver Gucht. De bereidwilligheid en de medewerking van de gemeentelijke overheid, in de eerste plaats door de terbeschikkingstelling van huisvesting en een GECO-bediende, hebben wij steeds erg op prijs gesteld en kan ongetwijfeld tot voorbeeld strekken voor vele andere gemeenten.

Naar aanleiding van het tienjarig overlijden van onze erevoorzitter werd in 1987 de driejaarlijkse Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde ingesteld. De prijs wil een persoon of een organisatie belonen die zich voor de plaatselijke heemkunde in de ruime zin van het woord heeft verdienstelijk gemaakt. De prijs bedroeg oorspronkelijk 10.000 frank (250 euro) in speciën. Intussen werd de Leon Defraeyeprijs hervormd tot vijfjaarlijks en werd het bedrag opgetrokken naar 500 euro.

Onze raad van bestuur telt 6 leden: Albert Bruggeman (erevoorzitter), Freddy Byttebier (voorzitter), Gemma Defraeye (ondervoorzitter), Martijn Vandenbroucke (archivaris-bibliothecaris), Jan Vanoverberghe (coördinator) en Nelly Verhelst (secretaris-penningmeester). De Algemene Vergadering bestaat uit 17 leden: de 6 leden van de raad van bestuur en Luc Adams, Armand Deknudt, Gilbert Depamelaere, Erik Ver Gucht, Laurent Tack, Mia Vanhoutte, Jo Vervaeke, Elke Declercq, Magda Ver Gucht, Ludwine Viaene en Arlette Notebaert.

In het Staatsblad van 7 februari 2007 verschenen de nieuwe statuten, aangepast aan de veranderde wetgeving.

Onze kring is lid van Heemkunde West-Vlaanderen en van Heemkunde Vlaanderen sedert 1980 en is aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad van Deerlijk.

De voorzitter Freddy Byttebier is lid van de stedenbouwkundige commissie, de zgn. Commissie A, die moet waken over de architecturale waarde en de inpasbaarheid in het straatbeeld van grootschalige bouwprojecten.


 
 
 

 

Aantal hits sinds 10/03/2006 : 1272480
 
  Leden login
 
registreer | Paswoord vergeten?
 

?2006 - Dorp en Toren

Media Blasters has gone louis vuitton replica with a Japanese language only omega replica presentation here as the replica watches uk included stereo mix is all there is. Encoded at 192 kbps, it's a stereo mix that gets prada replica the job done well and has a couple of gucci replica really good moments here and there were it casts a wide series of sounds. Though it doesn't stand replica watches out strongly in terms of forward soundstage directionality, the show conveys what it wants to chanel replica well enough and is free of problems. This isn't the kind of show that will really surprise or replica handbags startle but it is solid and doesn't have any dropouts or distortions that we could hear during replica watches uk regular playback.